HC8      GALAPAGOS Is.

최종수정일 2005년 05월 17일

 

 CAPITAL

 주도(主島) - 산크리스토발섬

 PREFIX

 HC8, HD8

 CONTINENT

 SA

 ZONE

 CQ : 10      ITU : 12

 IOTA

 SA-004

 BEAM

 55/235

 QSL Bureau

 

 DELETED

 

 

 갈라파고스제도 (-諸島)  <Galapagos Is.>

 
남아메리카 동태평양에 있는 에콰도르령(領) 제도 이며 정식명칭은 콜론 제도(Archipielago de Colon) 이다. 주도(主島)는 산크리스토발섬이며 크고 작은 16개의 섬과 다수의 암초로 이루어져 있다.

 

 

 

 QSL_HC8_G8OFQ.jpg

QSL_HC8_UT5UY.jpg

QSL_DK5VP_HC8.jpg

 

 

 

Copyright ⓒ2001- 2015   Korea DX Club. All rights reserved.